Thursday, January 28, 2016

വീടൊരു പേ വാർഡ്

"വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടറേ...
ഒരു മുറിയിൽ അമ്മ, അടുത്ത മുറിയിൽ ഭാര്യ. എപ്പോഴും കിടപ്പ് തന്നെ കിടപ്പ്. കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല."

"എന്താണവർക്ക് അസുഖം?''

"അതാണ് മനസിലാകാത്തത്. എപ്പോഴും ക്ഷീണം, തളർച്ച, വയ്യാ വയ്യാ എന്നുള്ള പറച്ചിൽ."

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മനോശാരീരിക (psychosomatic) രോഗാവസ്ഥയിലാണ് രണ്ട് പേരും എന്ന അനുമാനമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്. ഓരോരുത്തരേയും മാറി മാറി വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന ആ സത്യം വെളിവായി.

ഭാര്യ രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി ബന്ധം തുടങ്ങിയത്. ഇതറിഞ്ഞ അമ്മ മരുമകളോടുള്ള മുൻവൈരാഗ്യം തീർക്കാനായി ആ ബന്ധത്തെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ എട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്ത് പെണ്ണ് മുങ്ങി.

ചതിയുടെ, വഞ്ചനയുടെ, കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഇരയായ മൂന്ന് ജീവിതങ്ങൾ. ഇവർക്കിടയിൽ ഇതൊന്നുമറിയാത്ത കുട്ടികൾ!

മനസിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ശാരീരിക രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ചികിത്സ വഴി തെറ്റുകയായിരുന്നു. മൂലകാരണം കണ്ടെത്താനായതോടെ മൂന്ന് പേരെയും പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാനും ക്ഷമിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

പത്ത് വർഷമായി രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മയുടേയും മരുമകളുടേയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം ആഹ്ലാദവും ഉന്മേഷവും പകരുന്നു.

Sunday, January 10, 2016

പ്രഷറും ഷുഗറും മാറ്റാൻ മരുന്നില്ല!

ങ്ഹേ???
അപ്പോ, ഈ കാണുന്ന ജനമെല്ലാം തിന്നു കൂട്ടുന്നത് എന്തിനുള്ള മരുന്നാ?

The Drugs and Cosmetics Act 1940, Rule 106 പ്രകാരം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം 51 രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എയ്ഡ്സ് (#1) മുതൽ വെരിക്കോസ് വെയ്ൻ (#51) വരെ നീളുന്നതാണ് Schedule J എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പട്ടിക. കഷണ്ടിയും (#5) തിമിരവും (#9) ബധിരതയും (#13) അടങ്ങുന്ന ഈ പട്ടികയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ് പ്രഷറും (#25) പ്രമേഹവും (#14). ഈ രോഗങ്ങളെ മരുന്നു കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തും എന്നോ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നോ ഈ 51 രോഗങ്ങളെ മരുന്നുപയോഗിച്ച് തടയും എന്നോ അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് Rule 106 അനുശാസിക്കുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു മരുന്നു കച്ചവടക്കാരനും ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറില്ല. മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പ്രഷറും ഷുഗറും മാറുമെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണ്. സുര്യൻ കിഴക്കുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതു പോലെ!

സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വെക്കുന്ന ഭൂമി സാങ്കൽപ്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ് ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുമില്ല, അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. മരുന്നു കൊണ്ട് പ്രഷറും ഷുഗറും മാറുകയുമില്ല.

എന്നാൽ ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളായ പ്രഷറും ഷുഗറും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ മരുന്നുകൾക്ക് സാധിച്ചേക്കും. മരുന്നിനോടൊപ്പം ജീവിത ശൈലിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് മാത്രം.